Archive | 02/10/2011

Tìm em ở miền quan họ

     TÌM EM Ở MIỀN QUAN HỌ


         Trèo lên quán dốc tìm em        
         Gió hiu hắt thổi đầy thêm nỗi lòng      
         Những là tin đợi tin trông,        
         Tin thương tin nhớ sao không thấy người.    
         Ngẩn ngơ bèo dạt mây trôi      
         La đà cành trúc, cá bơi lượn lờ
         Hay tôi lắm bạn em ngờ  
         Sông Cầu nước chảy lơ thơ mặc tình.

         Phải chi là khóm trúc xinh
         Thì tôi đã đến bên đình tìm em
         Phải em ngồi tựa mạn thuyền
         Tôi bơi ra vớt cái duyên giữa dòng
         Phải em gối lẻ loan phòng
         Sao không bên gốc cây hồng hái hoa.
         Giá đừng buông áo em ra
         Chợ trưa muộn vẫn có ta với mình
         Giá không thả tiếng tơ tình
         Ai trằn trọc suốt năm canh võ vàng
         Giá còn một chuyến đò ngang
         Tôi ra bến đón em sang bên này.
        

         Áo khăn người để lại đây
         Hoa xinh bướm lượn rồi bay hướng nào.
         Đêm em ngồi tựa song đào
         Để cho tôi cứ ra vào vấn vương
         Ngoài hiên gió lạnh canh trường
         Thương em áo thấm giọt sương cuối mùa.
         Người ta kẻ đón người đưa
         Tôi tìm em, dẫu sớm trưa mặc lòng
         Em về có dặn lại rằng
         Chớ theo người lạ, đâu bằng đợi em.

         Nay quay lại với hội Lim
         Nhớ lời em hẹn cái đêm hôm rằm
         Tôi về đan nón ba tầm
         Đợi em, vạt áo ướt đầm như mưa.

         Đã vãn rồi buổi chợ trưa
         Mớ rau thêm héo mà chưa thấy người.

         TƯỜNG THUỴ

This entry was posted on 02/10/2011, in Thơ.

Về lại chốn xưa

VỀ LẠI CHỐN XƯA

Đầu vườn nụ bưởi đơm hoa trắng
Góc rẫy bông mai trổ cánh vàng
Hỏi đến người xưa, người chẳng tới
Tìm về bạn cũ, bạn không sang
Thơ ngâm đã tủi đời hiu hắt
Rượu uống càng đau phận bẽ bàng
Thế thái nhân tình âu vẫn vậy
Còn mình mãi nặng kiếp đa mang.

TƯỜNG THỤY