Archive | 11/10/2011

Người biểu tình "bay"

NGƯỜI BIỂU TÌNH “BAY”

(Trích)

Tôi đọc “THƯ NGỎ GỬI TRẦN MẠNH HẢO VÀ TRƯƠNG DUY NHẤT” của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thấy có nhiều điều băn khoăn, nghi hoặc. Bức thư này trả lời bài viết TIẾN SĨ NGUYỄN SĨ ĐẠI BỐC THƠM TRẦN GIA THÁI” của Nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 11/10/2011, in Báo chí.