Archive | 13/10/2011

Chuyện thật như bịa. Kỳ 6: Băng cướp kỳ lạ

Chuyện thật như bịa

Kỳ 6: BĂNG CƯỚP KỲ LẠ

    

     Phàm là cướp thì chẳng có cướp nào lương thiện. Mục đích của kẻ cướp là biến của người khác thành của mình. Gần đây ở Hà Nội có một băng cướp lạ lắm. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 13/10/2011, in Báo chí.