Archive | 22/10/2011

Biểu tình … trộm

Chuyện cuối tuần

BIỂU TÌNH … TRỘM

 

     Bây giờ nghĩ lại, tớ vẫn còn thấy buồn cười. Đúng là chúng tớ biểu tình trộm thật: hết sức bí mật, không có bất cứ ai nghĩ là bọn tớ sẽ biểu tình vào thời điểm đã quá nửa buổi chiều, lại chẳng phải là ngày chủ nhật. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 22/10/2011, in Báo chí.