Hỏi chuyện tình yêu

HỎI CHUYỆN TÌNH YÊU

 

Bây giờ là thế hay sao
Thành hàng hóa tự khi nào – Tình yêu?
Ngày xưa mơ mái tranh nghèo,
Tim vàng hai trái. Em theo anh về
Chịu cho tiếng bấc tiếng chì
Chịu cho mẹ mắng, cha đe đánh đòn.
Tình yêu giờ dại hay khôn
Mà mang ra chốn thị trường đếm đong
Xưa yêu nhau bởi phải lòng
Giờ yêu nhau lại tính bằng thiệt hơn
Xưa yêu lăn lóc mỏi mòn
Nay xa cách mặt ai còn tương tư?
Thời yêu như bị ngải bùa
Trái tim mách bảo … chuyện xưa mất rồi.
Tôi đem kỷ niệm chôn vùi
Nép vào ngõ thấy em ngồi xe hoa.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 28/10/2011, in Thơ. Bookmark the permalink.