Archive | 31/10/2011

Tham luận của Nhà thơ Bùi Minh Quốc

Nhà thơ Bùi Minh Quốc ra Hà Nội dự hội thảo “Giá trị Minh triết Hồ Chí Minh, một định hướng phát triển Việt Nam” do Trung tâm Văn hoá Minh Triết tổ chức tại Hà Nội ngày26.10.2011.

Sau hội thảo, ông có đến chơi với tôi một ngày (30/10/2011). Rất nhiều người ngưỡng mộ nghe tin đã lần lượt đến chào ông. Ông tặng cho mỗi người một bản tham luận mà ông đọc tại hội thảo và một bài viết khác. Nay đưa vào blog để làm kỷ niệm. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/10/2011, in Báo chí.

Đội bóng No-U ra mắt

TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU RA MẮT CLB BÓNG ĐÁ No-U

Với quan điểm thể dục thể tao vì dân cường nước thịnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho ngành thể dục –thể thao những tư tưởng, tình cảm và sự chăm lo to lớn từ tổ chức bộ máy đến các công việc, các phong trào thể dục thể thao, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ thể dục thể thao. Người ân cần căn dặn: “Cán bộ thể dục thể thao thì phải học tập chính trị, nghiên cứu nghiệp vụ và hăng hái công tác. Vì đó cũng là một công tác trong những công tác cách mạng khác”. “TT HCM V TD TT” Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/10/2011, in Báo chí.

Hà nội không còn thanh lịch.

Ngày 30 tháng 10 năm 2011

Hà nội không còn thanh lịch.

     Thông báo khẩn !
    Sau vụ bị đám cô hồn cướp máy ảnh, đập nát và dùng đòn có nghề để tấn công tôi ngay ban ngày giữa phố Bà triệu hồi 10AM 30 sáng nay thì bận bởi vụ bóng đá nên giờ mới về viết lại để bà con rõ. Tiếp tục đọc
This entry was posted on 31/10/2011, in Báo chí.