Archive | 02/11/2011

Quán rượu đêm

QUÁN RƯỢU ĐÊM

Quạnh quẽ bên đường tiết chớm đông
Bếp ai đỏ lửa, má ai hồng
Sao ta không ghé vào vui nhỉ
Quán đã khuya rồi, khách cũng không.

Nào hãy nâng ly với bạn hiền
Ly này, ly nữa, uống đi em
Say thơ, say rượu, say gì nữa
Mà đến đường về, ta cũng quên.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 02/11/2011, in Thơ.