Archive | 05/11/2011

Bài thơ Tháng Tám

BÀI THƠ THÁNG TÁM

Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi, mệt mỏi rồi chăng ?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…”*
Thật giả nhập nhằng…
Có lẽ nào ?
Có lẽ nào ?
Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỉ dữ
Máu Nhân Dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng Nhân Dân ?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh ?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi, những người Tháng Tám
Chẳng lẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỗ nợ Tự Do
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian ?
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng Tám ơi Tháng Tám nước non mình !…
Tôi lại đi lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thơ thôi
THƠ
với cường quyền
đối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Đang thét đòi món nợ
TỰ DO !
Đà Lạt 19.8.1994
BÙI MINH QUỐC
__________________
*Trong câu thơ Đặng Dung thời Hậu Trần :
“Thế sự du du nại lão hà”
(Việc đời dằng dặc, ngặt nỗi mình đã già)

This entry was posted on 05/11/2011, in Thơ.