Archive | 08/11/2011

Dân chủ thụt lùi?

DÂN CHỦ THỤT LÙI?


     Tôi đang nghiên cứu “Tư bản” để thấy hết sự xấu xa của nó thì ông bạn cựu chiến binh đến chơi. Chưa kịp chào hỏi nhau câu nào, gã đã nói:

     –    Thôi chết rồi ông ạ …

     Tôi cố tỏ ra điềm đạm, bảo gã:

     –    Có gì mà ông phải hoảng hốt như thế. Cứ ngồi uống nước cái đã. Tiếp tục đọc