Archive | 21/11/2011

Một phản hồi

MỘT PHẢN HỒI

Có một phản hồi trong bài “Chưa cần luật biểu tình vì dân trí thấp”, cách đây 8 bài viết nên có thể bạn đọc không để ý.

Nhận thấy phản hồi có nội dung tuy khác với ý kiến của nhiều người nhưng thái độ người viết đúng mức, tôi đưa vào một entry riêng, với mong muốn xin ý kiến của bạn đọc, trên tinh thần thẳng thắn trao đổi. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 21/11/2011, in Báo chí.