Archive | 23/11/2011

Quyền biểu tình không phụ thuộc vào việc có luật biểu tình hay không

QUYỀN BIỂU TÌNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CÓ LUẬT BIỂU TÌNH HAY KHÔNG

Hiện nay, nhiều người còn nhầm lẫn về mối quan hệ giữa quyền biểu tình với luât biểu tình. Họ cho rằng, khi có luật biểu tình thì mới có quyền biểu tình, nếu không có luật biểu tình mà biểu tình là vi phạm pháp luật. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/11/2011, in Báo chí.