Archive | 27/11/2011

27/11/2011: Tin tức chắp lại

Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà

1.Quan sát:

8h05: Tôi xuống xe bus, cắt đường sang phía hồ. Thấy những người quen đang đi bộ vừa tới, không băng rôn, khẩu hiệu. Duy nhất có một lá quốc kỳ cỡ nhỏ do Nguyễn Văn Phương giăng lên bằng 2 tay. Đoàn người lặng lẽ, không 1 tiếng hô. Có thể gọi là biểu tình được không đây? Tiếp tục đọc