Lập trường nhất quán của Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa