Archive | 09/12/2011

Thông tin chính thức về việc chị Bùi Thị Minh Hằng bị cưỡng bức cải tạo

“… việc bắt giữ chị Bùi Thị Minh Hằng dựa trên quyết định số 5225 của Ủy Ban Nhân dân TP Hà Nội, nhưng không nêu rõ ai là người đã ký quyết định này.

Điều đáng nói, quyết đinh số 5225 của UBND TP. Hà Nội đã được ký vào ngày 08/11/2011. Điều này cho thấy, việc bắt giữ chị Bùi Thị Minh Hằng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.”

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 09/12/2011, in Báo chí.