Phản hồi ấn tượng ngày 17/12/2011

 

Đau là đau cái ông chủ nhân blog này, văn thơ, báo chí gì, toàn ý đồ phản nghịch

Bởi nguyenthiem
nguyenthiem77@yahoo.com
113.169.124.95

Phản hồi đã được duyệt tại đây:

DCCT VN từ chối tiếp Ban tôn giáo – Dân tộc đến mừng lễ Giáng Sinh