Đơn tố cáo Chánh án TAND Tp.Hà Nội Nguyễn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

ĐƠN TỐ CÁO

Hành vi ra quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật của Chánh án TAND Tp.Hà Nội Nguyễn Sơn
.
Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình
48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
I.Người tố cáo:
1. Ông Nguyễn Đăng Quang, địa chỉ số 07, tổ 1, đường Bờ Sông Tô Lịch, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 0903.209.626.
2. Ông Hà Huy Sơn, địa chỉ số 50/106/79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 0903.222.888.
II.Người bị tố cáo:
Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn vì hành vi ra quyết định trái pháp luật mà mình biết rõ là trái pháp luật.
III.Nội dung:
Ngày 06/9/2011, các ông: Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải, Ngô Đức Thọ, Vũ Ngọc Tiến, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Lê Dũng, Nguyễn Xuân Diện nộp đơn khởi kiện đề ngày 05/9/2011 tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa về việc: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong hai buổi phát sóng ngày 21/8/2011 và ngày 22/8/2011 nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm những người biểu tình “phản đối Trung Quốc liên tục có hành vi gây hấn ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây thiệt hại và uy hiếp nhiều hoạt động kinh tế của các tổ chức, công dân Việt Nam tại Biển Đông” trong đó có chúng tôi, vi phạm Luật báo chí và Bộ Luật dân sự.
Ngày 21/10/2011, chúng tôi nhận được Thông báo số 85/TB-TA đề ngày 17/10/2011 do Thẩm phán TAND quận Đống Đa – Nguyễn Văn Thắng ký trả lại đơn khởi kiện.
Ngày 24/10/2011, chúng tôi nộp đơn khiếu nại (đề ngày 21/10/2011) Chánh án tòa án nhân dân quận Đống Đa đối với Thông báo số 85/TB-TA đề ngày 17/10/2011 do Thẩm phán TAND quận Đống Đa – Nguyễn Văn Thắng ký trả lại đơn khởi kiện Đài PT&TH Hà Nội, bởi 02 lý do chính sau đây:
Thứ nhất:
Căn cứ khoản 1, Điều 172 “Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án”, Bộ luật tố tụng dân sự, quy định khi Tòa án chưa thụ lý vụ án thì chưa được phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. Vì vậy, Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng  ký Thông báo số 85/TB-TA đề ngày 17/10/2011 trả lại đơn khởi kiện là không đúng thẩm quyền.
Thứ hai:
Căn cứ điểm 7.2, mục 7. Về Điều 168 của Bộ luật TTDS, Phần I của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự, quy định thì Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng đã áp dụng sai các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền khởi kiện vụ án của các nguyên đơn.
Ngày 27/10/2011, Tòa án nhân quận Đống Đa ra Quyết định số 26/2011/QĐ-TA V/v: Giải quyết khiếu nại, nội dung giữ nguyên Thông báo số 85/TB-TA do Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng ký ngày 17/10/2011 v/v trả lại đơn khởi kiện.
Ngày 10/11/2011, những người khởi kiện đã gửi tới Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn đơn khiếu nại lần 02 đề ngày 03/11/2011 về việc không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân quận Đống Đa số 26/2011/QĐ-TA ngày 27/10/2011 do Phó Chánh án Trần Thị Phương Hiền ký thay, bởi các lý do chính như sau:
a) Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng không có thẩm quyền ký trả đơn khởi kiện;
b) Xác định chúng tôi thuộc trường hợp người khởi kiện không có quyền khởi kiện là trái BLTTDS và Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP (như đã chứng minh và phân tích tại đơn khiếu nại đề ngày 21/10/2011 ).
c) Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng và Chánh án TAND quận Đống Đa chưa thụ lý vụ án đã nhận định về nội dung vụ việc là không khách quan, vô tư.
d) Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TAND quận Đống Đa (do bà Phó chánh án ký thay) nêu căn cứ pháp lý không chính xác, phớt lờ những lý do khiếu nại của người khởi kiện, giữ nguyên một thông báo được ký trái thẩm quyền và trái Bộ luật TTDS, trái hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.
Ngày 26/12/2011, chúng tôi nhận được Quyết định số 44/2011/QĐGQKN-DS v/v giải quyết khiếu nại đề ngày 20/12/2011 (Dấu bưu điện ngoài bì thư 24/12/2011) của Chánh án TAND thành phố Hà Nội do Phó Chánh án Tạ Quốc Hùng ký thay vi phạm các quy định của pháp luật như sau:
1) Căn cứ điều 396 Bộ luật tố tụng dân sự 2004, quy định trích:
“Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thư ký Toà án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án do Chánh án Toà án giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Toà án cấp trên trực tiếp.”
Chánh án TAND thành phố Hà Nội đã vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại.
2) Theo Thông báo số 85/TB-TA do Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng ký ngày 17/10/2011 v/v trả lại đơn khởi kiện và  thực tế biên bản giao nhận tài liệu, trích:
“ Tòa án nhân dân quận Đống Đa trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo và thông báo cho người khởi kiện được biết.”
Nhưng Quyết định số 44/2011/QĐGQKN-DS v/v giải quyết khiếu nại đề ngày 20/12/2011 của Chánh án TAND Tp.Hà Nội, trích (trang 02):
“Nhận được đơn khiếu nại của người khởi kiện, ngày 14/11/2011 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có Công văn số: 170/2011/CV-TA về chỉ đạo nghiệp vụ, yêu cầu Tòa án nhân dân quận Đống Đa báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã làm căn cứ ra thông báo trả lại đơn khởi kiện và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.”
Ngày 17/11/2011, chúng tôi căn cứ k1, điều 45 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005, quy định:
“Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có thể gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại.”
Đã có văn bản đề nghị đối thoại trực tiếp với ông Chánh án nhưng không được trả lời. Vậy Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lấy đâu ra “hồ sơ, tài liệu đã làm căn cứ ra thông báo trả lại đơn khởi kiện và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.” của Tòa án nhân dân quận Đống Đa.
3) Căn cứ khoản 1, mục I, Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, quy định:
“Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của BLTTDS thì về nguyên tắc chung, cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của đương sự, của cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 79 của BLTTDS, khi có yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc phản đối yêu cầu của người khác đối với mình hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, thì đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu có nghĩa vụ phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.”
Nhưng Quyết định số 44/2011/QĐGQKN-DS v/v giải quyết khiếu nại đề ngày 20/12/2011 của Chánh án TAND Tp.Hà Nội, trích (trang 02):
“Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của BLTTDS thì về nguyên tắc chung, cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu có nghĩa vụ phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.”
Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đã trích dẫn văn bản pháp luật, bỏ chữ, cắt xén giữa câu một cách tùy tiện để làm căn cứ ra Quyết định giải quyết khiếu nại.
4) Để trả lại đơn khởi kiện thì Tòa án nhân dân quận Đống Đa và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phải căn cứ vào quy định tại điều 168 “Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện” của Bộ luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung 2011 để xem xét đúng sai. Nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lại dẫn khoản 1, điều 79 “Nghĩa vụ chứng minh” của Bộ luật TTDS để giải thích cho việc trả lại đơn khởi kiện là sai vì các bên sẽ chứng minh chứng cứ sau khi Tòa án thụ lý đơn khởi kiện.
Hơn nữa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã cẩu thả, tiếp tục mắc lại lỗi của Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng ở Tòa án nhân dân quận Đống Đa là trích dẫn luật sai “áp dụng điểm b khoản 2 điều 168…của Bộ luật tố tụng dân sự” bởi khoản 2 điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và khi sửa đổi, bổ sung năm 2011 đều không có điểm b.
Vì vậy, căn cứ khoản 2, điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo, quy định:
“”Tố cáo” là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.”
Chúng tôi tố cáo Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn về hành vi ra quyết định trái pháp luật mà mình biết rõ là trái pháp luật gây mất uy tín cho hệ thống tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xâm phạm đến quyền khởi kiện dân sự của công dân.
YÊU CẦU
1-     Chánh án Tòa án nhân dân tối cao buộc Chánh án Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội nhận lại và thụ lý đơn khởi kiện của các ông: Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải, Ngô Đức Thọ, Vũ Ngọc Tiến, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Lê Dũng, Nguyễn Xuân Diện về việc Tòa án nhân dân quận Đống Đa khởi kiện Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2-     Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xử lý theo pháp luật đối với Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn.
Trân trọng,
Tài liệu chứng cứ kèm theo:
1.     Đơn khởi kiện đề ngày 05/9/2011;
2.     Thông báo số 85/TB-TA ngày 17/10/2011 của TAND quận Đống Đa;
3.     Đơn khiếu nại ngày 21/10/2011 gửi Chánh án TAND quận Đống Đa;
4.     QĐ 26/2011/QĐ-TA ngày 27/10/2011 của TAND quận Đống Đa;
5.     Đơn khiếu nại ngày 03/11/2011 gửi Chánh án TAND Tp.Hà Nội;
6.     Đề nghị đối thoại trực tiếp ngày 17/11/2011;
7.     Quyết định số 44/2011/QĐGQKN-DS ngày 20/12/2011.
Xin liên lạc:
Ông Nguyễn Đăng Quang, địa chỉ số 07, tổ 1. đường Bờ Sông Tô Lịch, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 0903.209.626.
Nơi nhận:                                                            Người làm đơn
–          Như trên;
–          Những người khiếu nại;
–          Lưu.
                                                 Nguyễn Đăng Quang            Hà Huy Sơn
.