Thư gửi chủ tịch nước đề nghị trả tự do cho công dân Bùi Thị Minh Hằng

Thư gửi chủ tịch nước đề nghị trả tự do cho công dân Bùi Thị Minh Hằng

 

 

 

 

 

Nguồn : BoxitVN