Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

 

Ít phút nữa thì giao thừa (dương lịch).

Xin gửi tới tất cả người thân, bạn hữu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cầu chúc cho tương lai của Đất nước Việt Nam tươi sáng.

Cầu chúc cho các dân tộc Việt Nam hạnh phúc, bình an.

Cầu chúc cho đồng bào cùng sinh ra từ bọc trứng của Mẹ Âu Cơ không ai phải đau khổ.