Archive | 06/01/2012

Đôi lời về bài “Hãy tha thứ cho Trương Duy Nhất”

ĐÔI LỜI VỀ BÀI “HÃY THA THỨ CHO TRƯƠNG DUY NHẤT”

Tôi thực sự ngạc nhiên về tư duy của tác giả Đàm Mai Đạo (ĐMĐ) trong bài viết “Hãy tha thứ cho Trương Duy Nhất”. Xuyên suốt bài viết là lối suy nghĩ sùng bái cá nhân, qui chụp, nâng quan điểm để chứng minh ông Trương Duy Nhất (TDN) vi phạm điều 88 của Bộ luất hình sự, mặc dù ông rào trước là theo “quan điểm chính trị của ĐCSVN”. Tác giả hết sức khắt khe với những nhận xét của ông TDN về các vị lãnh đạo, trong khi lại vô tư nhận xét ông Nhất là nhỏ nhen, vô học, du côn, ngạo mạn, hỗn xược, vong ân bội nghĩa  … Tiếp tục đọc