Archive | 15/01/2012

Ghi từ một phiên tòa

Ghi từ một phiên tòa


Tôi nghe:

Tiếng con gái thét lên:
– Công lý ở đâu?
Tiếng người vợ:
– Ai đem cho chồng tôi Sự thật?
Tiếng người mẹ chín mươi, khi tỉnh, khi ngất:
– Tôi mất con rồi!
Lá vàng sao chưa rụng?
Tiếng kẻ giết người tỉnh trơn:
– Tôi làm đúng chức trách khi thi hành công vụ.
Tiếng quan tòa:
– Băng ghi âm cất đi. Hậu xét.
Tiếng công luận:
– Một mạng người – bốn năm tù cho kẻ giết người
Cán cân công lý kẻ nào đưa chân đạp?
Tiếng người chết đội mồ, dặn lại những gì phải đòi, phải trả.

Tôi thấy:

Những nhân chứng nhìn qua “cổng công lý cao vời vợi” (*)
Không được nói ra những gì mình biết
Cửa tòa sập lại
Những điều bí mật kín bưng.
Đoàn người đi trong chiều Hà thành giá lạnh
Vành tang oan khuất
Thê lương.

Tôi còn thấy:

Tội ác sau phiên tòa tiếp tục nhân lên
Bốn năm tù cho một mạng người thôi
Thì cứ giết cho thỏa cơn khát máu.

Táo tư pháp lên trời báo cáo Ngọc Hoàng
Không quên mang theo công văn xin phong tặng huân chương lao động.

Ngày Táo quân lên trời năm Tân Mão
TƯỜNG THỤY

======
* Chữ dùng của Trịnh Kim Tiến

This entry was posted on 15/01/2012, in Thơ.

Về một chữ của tổng bí thư

VỀ MỘT CHỮ CỦA TỔNG BÍ THƯ

TRẦN HUY THUẬN

Vâng, kẻ ít học này hôm nay chỉ dám lạm bàn về đúng MỘT CHỮ của đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng. Chữ đó là chữ “TIN”. Chữ TIN đó được nhắc tới trong câu nói: “Hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, “trăm người tiến đánh chỉ như một người”; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ”. Câu nói đó được trích từ “Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XI” của ông TBT (http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30013&cn_id=499576). Tiếp tục đọc

This entry was posted on 15/01/2012, in Báo chí.