Chợt nghĩ

Khai bút năm Nhâm Thìn:

Chợt nghĩ

Đoàn Văn Vươn:

Đã có gan làm giàu
Thì xác định có ngày thành quả bị tước đoạt.

Cù Huy Hà Vũ:

Trót ngây thơ tin vào hiến pháp
Hãy sẵn sàng cho những xuân trong tù.

Bùi Thị Minh Hằng:

Trại phục hồi nhân phẩm rất gần
Khi xuống đường biểu tình yêu nước.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 24/01/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.