Một phản hồi ngày 30/01/2011

Một phản hồi ngày 30/01/2011

 1. Nếu thông tin phía TP Hải Phòng là đúng thì Đoàn Văn Vươn là vừa ăn cắp vừa la làng.

  *1./ Thựck tế ở Bắc Bộ:

  Đất nông nghiệp Miền Bắc được chia đều cho số nhân khẩu trực tiếp làm ruộng. Ở huyện Tiên Lãng, mỗi nhân khẩu làm ruộng chỉ được chia hơn 1 sào bắc bộ theo luật định 20 năm (1 sào=360m2).

  Gia đình ông Vươn cư ngụ tại xã Bắc Hưng, nhưng đến xã Vinh Quang để làm ăn, canh tác nuôi trồng…Nơi đây chỉ được làm nhà tạm để trông coi công việc canh tác. Nơi ở chính thức của ông Vươn là ở xã Bắc Hưng, hộ khẩu thường trú của gia đình ông ở đó.

  Đất đai có hạn, lính tráng có xuất. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã hưởng “tiêu chuẩn” đất nông nghiệp kỳ hạn 20 năm chia theo đầu người ở quê nhà của ông là xã Bắc Hưng rồi. Ông lại đòi thêm ở xã Vinh Quang là tham lam.

  Ở bắc bộ, các loại đất xấu, ao, hồ, đầm….không được tính là đất nông nghiệp, nhưng lại không đủ nhiều để chia đều cho nhân khẩu, do vậy chính quyền cho đấu thầu, hoặc giao theo thỏa thuận có kỳ hạn, hết kỳ hạn phải “nhường” cho người khác nếu có nhiều người muốn làm, hoặc tiếp tục cho canh tác, phải đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước, cho địa phương…

  Vậy việc thu hồi lại đầm sau khi hết kỳ hạn canh tác là đúng.

  *2./ Về phía chính quyền:

  -Phương pháp thu hồi sai.
  -Cách cưỡng chế sai.
  -Có thể có quan tham, có nhóm lợi ích, có lưu manh mưu đồ vụ lợi trong vụ thu hồi này.

  Các việc này cần điều tra cụ thể.

  Bởi: Hùng Vỹ ngày 30/01/2012
  lúc 2:33 Chiều

  Phản hồi TẠI ĐÂY