Archive | 02/02/2012

Thử phân tích chiến thắng “rất là đẹp” của ông Đỗ Hữu Ca

Thử phân tích chiến thắng “rất là đẹp” của ông Đỗ Hữu Ca

Giám đốc Đỗ Hữu Ca (đứng ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường Ảnh: cand.com Tiếp tục đọc

This entry was posted on 02/02/2012, in Báo chí.