Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – Kỳ 7

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – Kỳ 7

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Lời thưa: Mấy bữa ni hơi lu bu nên bị gián đoạn “bóp vú”, nay xin tiếp tục. Xin quý bà con cô bác thứ lỗi. Mà bóp vú phải từ từ mới hay, hi hi.

                                                          *

– Chiến thắng rồi chiến thắng rồi!

Tiếng reo hò vang dội từ phía nhà tên Vươn. Huyện Hiền rưng rưng nước mắt khi nghe tiếng hô của đoàn quân. Bao nhiêu năm làm quan trong thời bình, Hiền chưa biết thế nào là niềm vui chiến thắng nơi sa trường. Ôi sa trường, hóa ra chất men này còn say hơn men rượu men tình nhiều lắm.

Nhưng bỗng nhiên từ phía ngoài cáng tải thương liên tục được chuyển vào.

– Có chuyện gì? Huyện Hiền hốt hoảng quát hỏi tên cận vệ.

– Thưa ngài có 6 chiến binh bị thương.

– Hả?

Tên lính hầu không dám trả lời tiếp. Nhưng viên quản binh đã kịp thời bước tới trình tấu cho Hiền rõ sự tình. Hóa ra là quân chính quy trúng cung tên tự động của bọn Vươn. Hiền uất ức hét lên.

– Diệt hết chúng nó cho ta.

Viên đội binh run rẩy:

– Bẩm ngài, tụi nó đã trốn hết.

– Tại sao để cho bọn chúng trốn thoát – Hiền căm tức.

– Dạ, khi chúng con vào được ngôi nhà thì không còn một mống nào.

– Đồ ăn hại.

– Dạ không. Có thể bọn chúng có tài độn thổ. Vì quân ta bao vây bốn mặt.

– Hả?

– Thưa vâng.

Quân chính quy không hề biết rằng bọn Vươn đã lập trận địa tự động, còn bọn họ đã rút ra rừng từ khuya.

– Thưa ngài, quân ta đã chiến thắng. Bây giờ xin ngài cho lệnh rút quân ạ.

– Chưa được rút.

– Sao ạ?

– San thành bình địa nơi nầy cho ta – Hiền hét lên.

– Vâng, thưa ngài.

Chừng chưa tới nửa khắc giờ, toàn bộ khu nhà của tên Vươn đã bị  san phẳng. Sau đó đoàn quân chính quy rút về trong rình rang xe ngựa. Máu quân chính quy đã đổ, nhưng dù sao bọn dân đen cũng đã bị trừng trị đích đáng.

Ngoài bìa rừng lúc ấy, Vươn đã khóc ngất. Hai mươi năm kiếm củi, cơ ngơi bị thiêu đốt một giờ. Toàn thể đại gia đình Vươn trốn trong khu rừng ngập mặn tối hôm đó đã lập một đàn tế trời đất, sau đó đồng lòng thề dưới trăng sao rằng, dù cho sự vật có biến chuyển thể nào, họ cũng sẽ quyết sống chết nơi khu đầm lầy máu thịt này. Từ những nông dân chân lấm tay bùn chỉ biết chí thú làm ăn, bọn Vươn đã trở thành những tên phản tặc trong phút chốc.

                                                *

 Lúc bấy giờ ở nước Đại Việt người ta đã biết đến một hình thức làm báo sơ khai là lan truyền những bài vè tin tức. Đại loại như là bọn dân đen truyền nhau bài vè về tên Vươn như sau:

 Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè ông Huyện.

Đem quân huyết chiến

Với bọn dân lành

Nghĩ mình thế mạnh

Đàn áp dân đen

 Bài vè tin tức về tên Vươn chẳng mấy chốc loang ra khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc bấy giờ tên Vươn cùng nhóm phản nghịch đã bị đội tinh binh điều tra bắt được giam vào ngục thất. Nhưng bài vè lan truyền ngày một rộng khắp khiến cả nước Đại Việt bỗng chốc như lên cơn sốt. Đâu đâu cũng nghe người ta đọc bài vè tin tức ấy và bàn tán về câu chuyện tên Vươn dám chống lại quân chính quy. Cơ hồ như cả nước Đại Việt chẳng còn mối quan tâm nào lớn hơn là chuyện tên Vươn nhỏ nhen ấy.

  (còn tiếp)

Tác giả gửi QC

Nguồn: Quê choa

Các kỳ trước:

 Kỳ 1+2

 Kỳ 3

kỳ 4,5

kỳ 6