Archive | 04/02/2012

Quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng tìm cách chạy tội cho kẻ phá nhà anh Vươn?

Quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng tìm cách chạy tội cho kẻ phá nhà anh Vươn?

Quan chức Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đang co cụm lại để đối phó với sự phát nổ của trái bom Đoàn Văn Vươn – hậu quả từ việc quản lý yếu kém, vô pháp luật của chính quyền gây ra.

Trong vụ này, vấn đề quản lý đất đai là nghiêm trọng hơn cả. Ở đây, tôi chỉ nói đến việc phá nhà của anh Vươn.

Giải thích về việc này, chính quyền Tiên Lãng đã tỏ ra quanh co, phát ngôn tiền hậu bất nhất vì lo tìm cách chối tội. Những luận điệu họ đưa ra đầy mâu thuẫn, ngô nghê khó có thể thuyết phục được ai, kể cả những người ít am hiểu pháp luật nhất. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 04/02/2012, in Báo chí.