Archive | 23/02/2012

Phản biện xã hội: Ai?

Phản biện xã hội: Ai?

Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà? Đó cũng chính là lý do tại sao sinh ra nghịch lý là các kỹ sư Hai Lúa … sáng chế ra máy nọ máy kia để giảm bớt cực nhọc cho nông dân. Còn các “đề tài khoa học” của viện nghiên cứu tốn không biết bao nhiêu cơm của nhân dân thì chỉ đẻ ra… đề tài để nghiên cứu. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/02/2012, in Báo chí.

Vụ Tiên Lãng – kỳ 20: trung tướng, thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ: Bộ công an đặc biệt quan tâm đến vụ Tiên Lãng

VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 20: TRUNG TƯỚNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHẠM QUÝ NGỌ: BỘ CÔNG AN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM VỤ TIÊN LÃNG

 

  Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và nhà văn Nguyễn Quang Vinh Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/02/2012, in Báo chí.

Thơ gửi Nguyễn Văn Thành

Thơ độc giả:

Gửi Nguyễn Văn Thành

( Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải phòng )
.

Đất Cảng ngày xưa có Bác Thành (1)
“ làm người là khó” quyết đấu tranh
Không cướp nhà dân bằng lệnh miệng
Để lại bao nhiêu tiếng tốt lành.

Đất Cảng năm nay cũng có Thành
Xuất thân “Sở cẩm” (2) rất lưu manh
Dân không ngán nổi bèn chỉ mặt :
Cách chức đi thôi, cách chức nhanh.

Hải phòng đã có vết Đồ Sơn
Tiên Lãng bây giờ chuyện lớn hơn
Khi nào Vĩnh Bảo cùng An Hải
Kiến Thụy, Thủy Nguyên … bị cướp cơm.

Con đường thăng tiến đầy mưu lược
Lọt tởi Trung ương cũng rất nhanh
Ai về đất Cảng cho ta hỏi
Trung ủy hay là Trung … gian manh

NGUYỄN HỒNG KHOÁI
=======

(1)  Đoàn Duy Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng thời kỳ 1983-1986
(2)  Sở cẩm, tên tiếng Pháp là Commissariat de Police

This entry was posted on 23/02/2012, in Báo chí.