Archive | 27/02/2012

Một phản hồi ngày 27/02/2012

Một phản hồi ngày 27/02/2012

 

Một số tên theo voi ăn bả mía , nhưng giấc mơ của chúng đã bị nhầm…

Hãy quay đầu sống lương thiện thì sẽ có hậu.

Mọi âm mưu bám đít ngoại bang để kiếm cháo sẽ bị nhân dân đạp xuống bùn nhơ.

Hãy xem gương của Trần Độ, của Nguyễn Văn Thiệu và bọn ngu ngốc khác vì tiền làm cho chúng mù mắt…

 

Bởi: Hải Châu ngày 27/02/2012
lúc 9:00 Chiều

Email:haichau55@gmail.com

Phản hồi đã được duyệt TẠI ĐÂY

This entry was posted on 27/02/2012, in Báo chí.

Viết ở Quỳnh Phương

Viết ở Quỳnh Phương

1. Quỳnh Phương

Lần đầu về với Quỳnh Phương
Mà như đã lắm yêu thương đợi chờ
Tán che cao vút vườn dừa
Đường ngang ngõ dọc vẫn thừa thênh thang.
Xe hơi lặng lẽ xếp hàng
Người đi thành đạt lại càng thương quê.

2. Cửa Cờn

Lên non cao ngắm cửa Cờn
Thoảng như tiếng vó ngựa dồn, tên bay.
Ngỡ hồn tử sĩ đâu đây
Quỳnh Lưu chiến địa, sông Mai huyết hồng
Bao nhiêu máu đổ, xương chồng
Để hôm nay một non sông rộng dài.

3. Đi lễ đền Cờn

Gặp người dâng lễ cầu duyên
Hại nhau cũng bởi mắt huyền, mi cong.
Giá mà Hà Nội đừng mong
Giá khi vô nớ, tôi không hẹn ngày.
Còn tôi đặt lễ cầu may
Giá mà em biết tôi say đất Quỳnh.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 27/02/2012, in Thơ.