Một phản hồi ngày 27/02/2012

Một phản hồi ngày 27/02/2012

 

Một số tên theo voi ăn bả mía , nhưng giấc mơ của chúng đã bị nhầm…

Hãy quay đầu sống lương thiện thì sẽ có hậu.

Mọi âm mưu bám đít ngoại bang để kiếm cháo sẽ bị nhân dân đạp xuống bùn nhơ.

Hãy xem gương của Trần Độ, của Nguyễn Văn Thiệu và bọn ngu ngốc khác vì tiền làm cho chúng mù mắt…

 

Bởi: Hải Châu ngày 27/02/2012
lúc 9:00 Chiều

Email:haichau55@gmail.com

Phản hồi đã được duyệt TẠI ĐÂY