Archive | 05/03/2012

Atlas bán tại VN in Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ

Atlas bán tại VN in Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ

.

Quyển Atlas này được bán tại các nhà sách Fahasa ở HCM, trong đó in HS thuộc chủ quyền TQ. Nhưng lại không chú thích gì ở Trường Sa trong khi Vn đang hầu hết quản lý các đảo ở TS.

Nguồn:HoangSa.org

This entry was posted on 05/03/2012, in Báo chí.