Em trở dậy

Hướng về ngày 8/3

BÙI MINH QUỐC

EM TRỞ DẬY

Em trở dậy cùng tiếng chuông chùa sớm
Khẽ khàng
Dón dén
Cho anh vài phút biếng lười
Nằm nghe nhạc bếp

Và một ngày lại tiếp
Ta chường mặt bụi đời

Đà lạt 08.03.2008

BMQ
(Trong tập NÂNG NIU sẽ xuất bản)

Đang định cáo lỗi vì ý định giới thiệu thơ anh trong buổi tôn vinh phụ nữ  tối qua không thành thì nhận được bài thơ này của anh vừa kịp vào sáng sớm 8/3. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn Nhà thơ Bùi Minh Quốc.