Lời vắn với bạn đọc của Nguyễn Tường Thụy blog

Lời vắn với bạn đọc của Nguyễn Tường Thụy blog

Tôi được công an huyện Thanh Trì trả tự do vào khoảng gần 10 giờ đêm nay. Sau đó, tôi phải trả lời và tiếp rất nhiều người thăm hỏi nên bây giờ (2 h 8/3/2012) mới vào được mạng.

Tôi đã đọc được phản hồi của Tiến Sĩ Giấy với nội dung như sau: Yêu cầu bác Thụy viết “tường trình” về việc này. ABS cho biết là bác đã được tự do từ 21H55?

Tôi biết, đây không phải là yêu cầu riêng của Tiến Sĩ Giấy. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn đọc thân thiết của tôi.

Bây giờ tôi chỉ có thể nói một câu này: Việc bắt giữ tôi, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và luật gia Nguyễn Kim Môn có thể áp dụng câu nói của Nhà thơ Bằng  Việt trước phiên xử phúc thẩm Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà cho rằng, đấy là một sự ngu xuẩn, “Ngu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác”.

Trong các bài viết sau, tôi sẽ chứng minh điều này.

Ps: Trong thời gian tôi bị giữ ở Công an Thanh Trì, có 3 cuộc điện thoại từ các đài (hoặc báo) nước ngoài phỏng vấn, tôi không rõ là của đài báo nào nhưng tôi không thể đáp ứng. Tôi thành thật xin lỗi nếu có câu nào đó hoặc có thao tác từ chối mà làm phật ý các quí vị. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện với quí vị từ ngày mai trở đi.

Liên quan:

07/03 THẬT BUỒN   –   (blog Thành).  – THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Kim, Nguyễn Tường Thụy bị bắt  (TTXVA). – TS Nguyễn Xuân Diện và blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt   –   (RFA). – Ts Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thụy bị câu lưu   –   (RFI).