Bà con khắp nới kéo về văn phòng tiếp dân của quốc hội

TRỰC TIẾP: BÀ CON KHẮP NƠI KÉO VỀ

VĂN PHÒNG TIẾP DÂN CỦA QUỐC HỘI

Sáng nay khoảng 100 người thuộc các huyện Văn Giang – Hưng Yên, Yên Vên đã kéo về số 35 Ngô Quyền Văn phòng tiếp dân của Quốc hội để kêu cứu. Rất nhiều an ninh chìm nổi CA Hoàn Kiếm đang ngồi lẫn vào cùng bà con. Việc chụp ảnh rất khó khăn, sẵn sàng có quần chúng tự phát ào ra cướp ngay máy ảnh nếu có ai đi qua đoạn đường này thò máy ra. Có vài xe thùng rải rác xung quanh. Công an đến rất đông! Có 1 xe công an 113 biển số 31A5662 đứng chắn đầu đoạn hè bà con đang ngồi.

Hình ảnh trực tiếp từ 35 Ngô Quyền, HN: