Tin nhanh về mẹ con cô Trần Thị Nga

Tin nhanh về mẹ con cô Trần Thị Nga

Biết tình hình mẹ con cô Trần Thúy Nga rất nguy hiểm, chúng tôi lập tức lên đường trên 2 chiếc xe 4 chỗ (xe tự nguyện của Phan Trọng  Khang và Lã Việt Dũng) về ngay Phủ Lý để tìm cách bảo vệ, đông viên tinh thần cho cô và tìm hiểu sự thật.

12h15 chúng tôi đến nhà Nga (xe trước đến lúc 11 giờ). “Quần chúng tự phát”, mật vụ đón tiếp chúng tôi như thế nào chắc các bạn tưởng tượng được. Chúng tôi may mà không ai trúng viên gạch ném vèo qua người. Lại một thằng mang cục gạch đi ngang cửa nhà Nga đe dọa.

Hỏi kỹ lại Nga chuyện sáng nay, thì ra Nga kể còn sót hoặc tôi nghe sót. Nó thậm tệ hơn bản tin sáng nay tôi đã đưa nhiều.

2 giờ, chúng tôi cùng cô Nga đến trụ ở phường Hai Bà Trưng làm việc với công an Hai Bà Trưng. Chuyện thì dài, chỉ tóm lược gọn lại một câu: Công an ở đây làm việc tùy thích, chẳng có pháp luật gì hết.

Trước tình hình cô Nga bị đe dọa đến tính mạng, chúng tôi buộc phải mang mẹ con cô lên Hà Nội lánh nạn.

Sẽ có tường thuật chi tiết, mời các bạn theo dõi bài viết của những cây bút có mặt trong đoàn như Nguyễn  Xuân Diện (đã đưa tin nhanh), Phương Bích, JB Nguyễn Hữu Vinh, Mai Xuân Dũng … (bây giờ có thể chưa có)

20h07 ngày 24/3/2012

Kính báo

Nguyễn Tường  Thụy blog