Một phản hồi ngày 24/2/2012

Một phản hồi ngày 24/2/2012

Công an của chúng ta là công an nhân dân,vì nhân dân mà phục vụ,luôn luôn lấy việc bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của minh,nhiều lúc hy sinh cả tính mạng mà không một mảy may tính toán thiệt hơn.Hiện nay có một số người theo giặc,theo bọn phản động,bon bất mãn,bon cơ hội…chống Đảng,chống chế độ,đi ngược quyền lợi ích dân tộc,lợi ích của nhân dân ta như có những lời nói và tuyên truyền xằng bậy,không những thế mà còn có những hành động không đúng nên bị công an nhắc nhỡ.Bọn chúng không thấy được việc làm tốt của công an mà còn nói xấu công an thế này thế khác,đúng là một lũ giặc cỏ.Tôi đề nghị Công an làm mạnh và mạnh hơn nữa có làm manh nhân dân chúng tôi mới yên tâm và được nhờ.

Bởi: Giang ngày 24/03/2012
lúc 9:5

TẠI ĐÂY