Thác CAMLY

Thơ độc giả tặng:

Mến tặng Nguyễn Tường Thụy bài thơ Đường gọi là biết nhau:

THÁC CAM LY

Nay về thăm lại thác CAM LY
đâu dáng người xưa vắng lối đi
Bên suối đang còn đôi bóng ngựa
Dưới khe cẫn đó một bờ si .
Nước xanh tuôn mãi còn trăn trở
Hoa trắng ngập ngừng chẳng biết suy.
Nếu biết CAM đành tan vỡ mộng
Thì thôi LY biệt chẳng buồn chi

.
machanvi ( chung Một vừơn thơ)