Archive | 26/03/2012

Vì sao chúng tôi phải "giải cứu" Trần Thị Nga

Vì sao chúng tôi

phải “giải cứu” Trần Thị Nga

Trong hoàn cảnh bị công an cùng với côn đồ khủng bố, đe dọa đối với một người phụ nữ tàn tật, đơn thân như Trần Thị Nga, phải là người có thần kinh thép hoặc có lòng tin rất cao vào sự chiến thắng của cái thiện mới không bị điên. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 26/03/2012, in Báo chí.

Một đoạn phim về cuộc đời Trần Thị Nga (1)

Một đoạn phim về cuộc đời Trần Thị Nga (1)

Nhiều người biết tới Trần Thị Nga (mà trong một bản tin, tôi viết nhầm là Trần Thị Thúy Nga, nay xin cải chính) là một biểu tình viên nhiệt tình trong sự kiện Mùa Hè 2011. Nhưng ít người biết đến cuộc đời kỳ lạ, đầy gian truân vất vả nhưng rất phong phú và ý nghĩa của cô. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 26/03/2012, in Báo chí.