Archive | 07/04/2012

ĐƠN TỐ CÁO (Về việc CA Thanh Trì bắt người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 =================

Hà Nội ngày 07 tháng 04 năm 2012

ĐƠN TỐ CÁO

(Về việc CA Thanh Trì bắt người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân)

   

      Kính gửi:  ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP HÀ NỘI

     Tôi là Nguyễn Tường Thụy;

     Cựu chiến binh Việt nam, đã nghỉ hưu;

     Chứng minh nhân dân số: 012424536 do CA Hà Nội cấp ngày 30/3/2001;

     Địa chỉ: số nhà 11 cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;

     ĐT: (04) 36884297 / 0983485952.

     Tôi viết đơn này tố cáo việc bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân của Công an Thanh Trì như sau: Tiếp tục đọc

This entry was posted on 07/04/2012, in Báo chí.