Archive | 14/04/2012

Thư ngỏ gửi Bùi Hằng

THƯ NGỎ GỬI BÙI HẰNG

Nguyễn Thị Khánh Trâm *

Bùi Hằng thân mến,

Chào em. Vì chưa biết nhau, trước hết cho chị được giới thiệu: Chị là Nguyễn Thị Khánh Trâm, một người con của Hà Nội sống ở đất phương Nam. Cũng như bao người, chúng mình là những người con của nước Việt. Hơn em 4 tuổi, Hằng cho phép chị được xưng hô chị-em nhé. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 14/04/2012, in Báo chí.