Archive | 16/04/2012

2 phản hồi trong ngày 16/4/2012

2 phản hồi trong ngày 16/4/2012

  1. Toi không phải đảng viên ĐCS, nhưng quần chúng chỉ nhìn tấm thẻ đảng bị nhầu nát cũng phần nào nhận thấy chủ nhân của nó có “ý thức xây dựng, đóng góp” cho ĐCS ra sao rồi. Thật đáng trách cho tổ chức đảng Viễn Thông HN đã kết nạp một đv như vây?

    Bởi: dan hn ngày 16/04/2012
    lúc 7:57 Chiều

     

  2. Ông bạn- Cán bộ đảng viên ĐCS gì mà nói năng lộng ngôn vậy? việc bạn cho Bùi T Hằng là biểu tình xuất phát từ lòng yêu nước liệu đã xác đáng chưa? nếu yêu nước thật, cho chị ta cùng những người tham gia biểu tình chống TQ ra Trường sa cùng bộ đội giữ đảo có vui vẻ nhận để khẳng định yêu nước không nhỉ?

   Bởi: dan hn ngày 16/04/2012
lúc 7:38 Chiều

 

 TẠI ĐÂY:
.

Bộ chính trị ĐCSVN nên nghiên túc cân nhắc xử lý trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng

This entry was posted on 16/04/2012, in Báo chí.