Archive | 21/04/2012

Điều không nên làm của người cầm bút (3)

Điều không nên làm của người cầm bút (3)

3. Góc nhìn khác về những điều “tai tiếng” của Bùi Thị Minh Hằng

Chuyện của BTMH và gia đình cô, tôi có rất ít thông tin. Vì khi gặp nhau ở Bờ Hồ hay ở cuộc vui đâu đó, tôi cũng không có điều kiện nói chuyện nhiều với cô. Tôi chỉ biết cô chung với tôi tình yêu đất nước, lòng căm ghét bọn Trung Quốc đã xâm chiếm và đang gây hấn đối với mảnh đất cha ông. Còn cô như thế nào, quan hệ gia đình, bè bạn ra sao, tôi không quan tâm vì chẳng để làm gì. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 21/04/2012, in Báo chí.