Một phản hồi ngày 25/4/2012

Một phản hồi ngày 25/4/2012:

2000 chiến sĩ cảnh sát đã làm tốt nhiệm vụ được giao! các chiến sĩ cảnh sát chiến đấu vì chính nghĩa! nông dân hãy từ bỏ ý định chống đối bất hợp pháp để đòi đất ngay đi. nếu chống đối sẽ bị công an bắt, lúc ý hối hận ko kịp đâu. Dự án này là để phát triển đất nước nên mong bà con hiểu cho! Chúc mừng các chiến sĩ cảnh sát đã cưỡng chế thành công tốt đẹp!!!

Bởi: Thành Trung POLICE ngày 25/04/2012
lúc 10:33 Sáng

Tại đây:

Trực tiếp: Cưỡng chế tại huyện Văn Giang – Hưng Yên