Archive | 29/04/2012

Về dân quyền và dân tộc nhân 30/4

Về dân quyền và dân tộc nhân 30/4

Luật sư Lê Quốc Quân

Gửi cho BBC từ Hà Nội

Xe tăng của quân cách mạng vào dinh Độc Lập 30/4

Sau Thế chiến 2 có bốn nước bị chia cắt: Việt Nam, Triều Tiên, Đức và Trung Quốc nhưng chỉ có Việt Nam quyết định dùng chiến tranh trong gần 20 năm để thống nhất đất nước. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 29/04/2012, in Báo chí.