Archive | 01/05/2012

Điện Biên Phủ thời a còng

Thơ Lê Phú khải
Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐIỆN BIÊN PHỦ THỜI A CÒNG

Khi Phan Đình Giót lấy ngực mình bịt lỗ châu mai
Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng
Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
Các anh có hay đâu 58 năm sau
Bọn xâm lược lại đội mồ đứng dậy
Cướp ruộng vườn ở Tiên Lãng, Văn Giang

Xin các anh cứ yên nghỉ suối vàng
Thời a còng không cần súng đạn
Chúng tôi tung lên mạng
Chúng tôi thét lên mạng
Chúng tôi gào lên mạng :

Lũ quỷ Sa tăng đang nhe vuốt giơ nanh
Cắn xé quê hương bằng dùi cui lựu đạn
Cho cả loài người thấy rõ Việt Nam :

“Dân chủ” gấp vạn lần tư bản
Khi tất cả đã nhìn ra sự thật
Sẽ có một Điên Biên trong thời đại a còng

Cần Thơ 01-5-2012

LPK

This entry was posted on 01/05/2012, in Báo chí.

Hãy trả ta về

Hãy trả ta về

Tặng  Bùi Thị Minh Hằng

Hãy trả ta về với gió mây
Mặc ta chao liệng giữa đường cày
Tắm nắng mai lên nồng hương lúa
Ta vui, ta hát giữa ngàn cây

Hãy trả ta về biển ban mai
Long lanh đầu sóng ánh nắng cài
Mặn mòi con gió nồm đông tới
Tình quê ta giữ chẳng nhạt phai

Hãy thả ta ra, hãy thả ta
Ta thét vang vang, động muôn nhà
Ngươi không muốn thả, ta bền chí
Đạp gãy que lồng ta cứu ta

Ts Nguyễn Văn Khải

(Ông giá ozon)

Tên bài thơ do NTT blog đặt

This entry was posted on 01/05/2012, in Báo chí.