Hãy trả ta về

Hãy trả ta về

Tặng  Bùi Thị Minh Hằng

Hãy trả ta về với gió mây
Mặc ta chao liệng giữa đường cày
Tắm nắng mai lên nồng hương lúa
Ta vui, ta hát giữa ngàn cây

Hãy trả ta về biển ban mai
Long lanh đầu sóng ánh nắng cài
Mặn mòi con gió nồm đông tới
Tình quê ta giữ chẳng nhạt phai

Hãy thả ta ra, hãy thả ta
Ta thét vang vang, động muôn nhà
Ngươi không muốn thả, ta bền chí
Đạp gãy que lồng ta cứu ta

Ts Nguyễn Văn Khải

(Ông giá ozon)

Tên bài thơ do NTT blog đặt