Archive | 24/05/2012

TBT báo Cựu chiến binh không được đánh bùn sang ao

TBT BÁO CỰU CHIẾN BINH KHÔNG ĐƯỢC CÙN, “ĐÁNH BÙN SANG AO” ?

Phạm Viết Đào.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 24/05/2012, in Báo chí.