Hỏi thăm JB Nguyễn Hữu Vinh

Hỏi thăm JB Nguyễn Hữu Vinh

Sao chẳng viết về chuyện chém, đâm
Cởi truồng, cướp giật với mua dâm
Đồng Chiêm dạo trước thân bầm dập
Bờ-lốc bây giờ lối biệt tăm.
Khi lén hại người, nghe đã uất
Lúc ngầm bịt họng, nghĩ thêm căm
Hay là uốn bút về qui thuận
Nịnh bợ, bưng bô … có chịu chăng?

TƯỜNG THỤY

P/s: JB Nguyễn Hữu Vinh kêu không tìm thấy blog của mình đâu nữa. Rất nhiều người nói không thể vào được blog này.