"Xu" còn không đáng dám xưng là "Hào"

“XU” CÒN KHÔNG ĐÁNG, DÁM XƯNG LÀ “HÀO”?

                                       

“Thơ” gì mi, “giáo” gì mày?
Tàn
Độc
Gian
Xảo…
Chối bay
Đổ xằng?
“Bảng đen – Phấn trắng” lăng nhăng (!)
Cũng dám Thơ, Phú – “tịu tằng” Văn Chương ?
“Nhãn lồng” – mật thấm nhão đường,
“Sông Văn” hút cạn thành mương tanh bùn !
“Hào” không xứng, “xu” vẫn…run.
“Cà vạt” – chướng lắm
“chụp nùn rơm” ngay !…

Nguyễn Thái Sơn.

(Do nhà thơ Kiều Anh Hương gửi qua email)