Thơ Võ Việt Vinh: KHÔNG ĐỀ

Thơ Võ Việt Vinh

KHÔNG ĐỀ

Nhân đọc bài Cố tình đưa mặt vào dùi cui?

 

Đọc báo ngày nay lắm chuyện vui,
Chạy xe không nón phải bùi ngùi
Mặt trên bầm tím, to như bí
Mắt trái sưng vù, nhắm tựa đui
Cảnh sát lao ra quơ gậy cản
Người dân đưa mặt “đập”dùi cui
Bao người toi mạng vì không nón
Nhà nước bảo rằng bởi tội xui.

Võ Việt Vinh