Hãy nhớ

HÃY NHỚ

Cái giải Transparency International ngày xưa ấy mà
Cũng có công “chạy” của chính quyền, nhà nước
Các người cứ tưởng hăng say làm là được
Như bầu cho Vịnh Hạ long, đã được rồi chăng?

Đừng cậy bà già trên tám mươi, đầu bạc răng long
Mà nhà nước để yên, muốn chống gì cũng được
Đến mồ mả chúng tao còn ủi đào tan nát
Thì há chi một bà lão trên tám mươi.

Để chúng mày tỏ thêm, việc nhỏ khâu vết thương
Cũng chỉ đạo từ trên, sơ qua, buộc lạt
Cho bà ấy, đồng đội, con cháu bà ấy biết
Biết thế nào là sức mạnh chính quyền.

Hãy nhớ từ đây, nước có kỉ có cương
Dân chủ ư đây, nhưng nằm trong dây thép
Hãy chờ đấy Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày…có biết
Hãy hiểu rõ đi: Chính quyền – Nhân dân!

NGÔ NGHÈN

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 09/06/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.