Nhắn ông tiến sĩ Hán Nôm

NHẮN ÔNG TIẾN SĨ HÁN NÔM

Tiến sĩ Hán Nôm sao ông lại chống Tàu?
Việc đánh giặc xong rồi, chúng tôi đã hăng say một thuở
Giờ chỉ xây dựng, hưởng thụ thôi, chúng tôi có phần trong đó
Ngày xưa là USA, nay DDA gì nữa, việc gì ông.

Ông đừng làm như các ông, tiến sĩ học thông
Lại chọc ngoáy đến thanh danh nhà nước
Ông biết gì về nguyên tử, điện khí hóa – niềm mơ ước
Chúng tôi đã học từ xưa, thuở lớp một vỡ lòng.

Chúng tôi tính rồi mười một tỉ của Nhật Hoàng
Gấp hai mươi hai ngàn lần tiền polime nước Việt
Khắp thế giới làm điện hạt nhân, mới hai nơi chết
Chernobyl – Fukushima mỗi nơi mấy chục nghìn.

Thấm thoắt gì vào tai nạn giao thông hàng năm
Mà Việt Nam ta tiễn người về nơi tiên tổ
Gần hai mươi ngàn hàng năm – chuyện nhỏ
Thế mà các ông bày trò chống điện hạt nhân!

BIỂN ĐEN

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 09/06/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.